Contributie

Lid zijn van de ARO:

Om lid te zijn van de ARO wordt er gevraagd naar een kleine financiële bijdrage in de vorm van contributie. Deze bedraagt € 11,50 per maand. 

Deze € 11,50 per maand,  a.u.b. als automatische betaling per maand op rekening van:

ING bank Oosterhout, t.n.v. Trimclub ARO Oosterhout.

IBAN: NL57INGB0007879759